Hvem er Benchmark Performance?

En liten gjeng med dedikerte mennesker som har fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

Benchmark Featured Clients

Hvem er Benchmark Performance?

Benchmark performance er en liten gjeng med dedikerte digitale hoder. Kreativitet i velfungerende samarbeid med teknologi gir alltid gode resultater. Dette er noe våre kunder bærer frukter av. I denne bransjen er man aldri ferdig utlært og hver dag tilegner man seg ny kompetanse.

Samtidig vet vi at det kan være frustrerende og uoversiktlig å jobbe med eksterne byråer og samarbeidspartnere. At det kan være vanskelig å forstå hva de mener og hva de tenker. Kan man skal stole på at de ønsker dere vel og at de vil jobbe i team med dere for at de skal lykkes med å nå deres mål? Det kan være man syns det er for dyrt, det kan være man ikke forstår. Det kan være en kombinasjon. Uansett så er det tillit, ydmykhet og engasjement som må skapes, vises og bevises for å nå det ovennevnte.Ved å ha inngående forståelse og erfaring fra begge sider av forhandlingsbordet vil man lettere kunne tilpasse seg det vi akkurat beskrev. Med god forretningsinnsikt og forståelse av drift og videreutvikling av bedrifter vet vi hva som ligger bak suksesser i selskaper. Som byrå må vi kunne se essensen og å se hvilke varer og tjenester som vil være best egnet for å bli synliggjort er viktig. Man må velge sine kamper fordi man kan ikke vinne på alle områder. Det gjelder å finne en strategi som er gjennomførbar.

Søkelys på å gjøre det bedre der man oppnår suksess er en oppskrift som alltid har fungert, og det gjør den, den dag i dag. Benchmark Performance er et rendyrket og moderne performance marketing byrå, som forstår din bedrift og har kunnskapen som skal til for å gjøre dine produkter eller tjenester synlige for kunder på Internett.

Vår visjon er å knytte mennesker og Internett sammen ved å vise menneskene den eller de varer eller tjenester som de ønsker eller skal gå til anskaffelse av.

Vi er idag et team på 7 mennesker, hvorav 3 partnere og 4 utviklere. Målet er å vokse til 10 personer i løpet av 2020. Vi ønsker heller ikke mange kunder, men gode og stabile kunder som ser fordelen av å ha et langsiktig og målrettet samarbeid med oss. Benchmark performance ønsker kvalitet fremfor kvantitet, i alle ledd.

Du er velkommen til å bli en av våre kunder, dersom du kjenner deg igjen i noe av det du leser på vår nettside. Fyll gjerne ut vårt kontaktskjema så tar vi kontakt så snart som mulig.